• ням
    дейли

    Разни неми размишления

    Нашата загниваща вербалност ни уби. Дадено ни бе словото, на нас, хората – цял тържествуващ и господстващ вид. Отваряхме усти и изговаряхме всичко, което ни задвижваше и унищожаваше. Споделяхме мечти, признавахме любов и се сбогувахме преди смъртта си. И изведнъж решихме, че вече не е необходимо да говорим. Стига само да измучаваш и изръмжаваш според обстоятелствата. Изгрухтяваш и показваш недоволство, въздъхваш и демонстрираш отчаяние. Изстенваш и изливаш сокове. Премълчаваш и любов, и обида. Премълчаваш грешки и угодно забравяш да споменеш, че си простил. Изсумтяваш и другият подозира, че е прекалил. Ето така хората си заминават, без да чуят „Тръгвай!“ и „Стой!“.