• женски занимания
    Статии

    Действителните женски занимания

    Представяте си ги: стоят няколко нежни екземпляра, говорят една през друга, никой не слуша никого и всяка бърза да изпъкне с нищо пред хора, които не правят нищо, но претендират, че вече са…