• гамбит
    Inside Out

    Гамбит

    И така си спечели цяла партия шах. И пешки, и небесни дечица - и никъде не остана и капчица страх.