Inside Out

Inside Out е мястото на съзнанието - текстовете са често подчертано художествени, поетични. Споделям онова, което е в ума. И всичко, което е в сърцето.